SARA WALKER,
EN ALTERNATIV CIVILISATION
STOCKHOLM 2011 (SWE)

Alternativ civilisation

Maria Bajts arbetsmetod liknar en manisk samlares spretiga forskning. Det finns inga visuella gränser, det vill säga: Maria Bajt ägnar sig åt en idéernas bazar. Hon vänder och vrider på bildvärldar och medier och fogar sedan samman sina fynd till egna, nya världar. Att kalla hennes arbeten för Världar är en metod för att närma sig hennes installationer. Hennes grafiska tryck, eller papperscollage är sällan autonoma objekt, tvärtom så får hon dessa klassiska uttrycksmedel att samverka i ett större Gestamtkunstwerk. Hon arbetar med rumsligheter. I vissa fall låter hon ett inramat tryck ”smitta” både det omgivande golvet och väggen bakom. Att beskriva motiven är inte helt lätt. Det finns inslag av så många olika traditioner. En oortodox blandning av comics, psykadelia och folkkonst är ett försök till att beskriva vad Bajt arbetar med. I dessa tre exempel finns vissa gemensamma nämnare, och jag tror att det är dessa som synliggörs i Bajts arbeten. Det handlar om det oväntade och det fria.


Story-board

Det finns ett anslag av surrealism i det som Maria Bajt skapar. Hon förbryllar betraktaren, men hon gör det på ett sätt som inte leder till frustration utan snarare leder till en skärpt blick. Det ryms oändligt mycket i en människas fantasi. Det Bajt gör är att hon utmanar den envisa logiken. Hon tycks vilja frigöra människors kapacitet att tänka sig in i sagan. Sagan och dess oändliga möjligheter står som en förenande kraft i allt det som Maria Bajt gör. Hon klipper och klistrar sina sagor med en enorm frenesi. Det finns former och karaktärer från vitt skilda håll. Ingenting är enkelt, men vissa arketyper kan urskönjas i hennes arbeten. Många bilder ingår i större sviter och där finns återkommande händelser, eller scener. Det finns ett hus som kommer från den amerikanska södern och det finns sydostasiatiska hyddor och tempel. Alla dessa arkitektoniska former har dock tagits ur sitt sammanhang och får i Bajts bildvärld ingå i något helt nytt. Djungeltempel kombineras med science fiction. Upprepningar blir en scenografisk fond som kan stå bakom märkliga historier. Fast dessa historier är sällan berättade från början till slut, utan är ibland bara antydningar om en större berättelse. Maria Bajt säger själv att många av hennes sagor skrivs under arbetets gång. Hennes urklipp och tryck kombineras intuitivt men har ändå en regissör bakom sig. I likhet med levande varelser kan vad som helst hända. Bajts bildelement lever. Att tänka sig att hennes teckningar rör sig likt en animering är inte svårt. Man möter spår av medeltida måleri och samtida bildvärldar och i de varierade uttrycken bildas en alternativ civilisation, en bildvärld med många utvägar och omvägar.


Evig berättelse

Maria Bajt arbetar med det tredimensionella även i de tillsynes tvådimensionella bilderna. Alla lager av överlappande bildelement ger hennes collage ett djup. Hennes boxar är en naturlig fortsättning. I dessa kuriosakabinett får bilden en ny form av rumslighet, och de liknar scenografiska modeller. Som betraktare får man nu kika in i Bajts fantasier. Återkommande mönster och återkommande figurer liknar siluettfilmens estetik. Det mödosamma arbetet med att screentrycka och klippa ut hundratals figurer, och mönster gör att Bajts färdiga arbeten blir reproduktioner av det reproducerade. Det finns något romantiskt över att verkligen tillverka alla delar själv. Maria Bajt bor och arbetar i Berlin sedan några år tillbaka och det har påverkat hennes konstnärliga praktik. Berlin är en stad med många konstnärer och många olika platser för konst. Maria Bajt ägnar sig åt kollektiva projekt parallellt med sitt eget arbete. I Bajts bilder finns spår av reseminnen. Hon tecknar det hon möter, och hon kombinerar det hon sett med det hon i efterhand har samlat på sig i form av foton och textilier. Hon tecknar högljudda stumfilmer. Det kan låta som en motsägelse men är ändå en giltig beskrivning av hennes livliga stillbilder.

contact

Maria Bajt lives and works in
Berlin and Stockholm
Studio: Wilhelm-Kabus Str. 72-74, Berlin
email:   mariabajt@gmail.com